รายละเอียดงาน

 • ตรวจเช็คเครื่องจักรว่าพร้อมที่จะทำงานหรือไม่ และเดินเครื่องทำงานทุกๆวัน
 • ตรวจเช็คซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด
 • ซ่อมจุดเสียตามที่ได้รับแจ้ง
 • รายงานผลการ่อมเครื่อง-อุปกรณ์ที่ชำรุด
 • ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรตามระยะเวลาที่กำหนด
 • รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย  อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวส. – ป. ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง/เครื่องกล/อิเล็คทรอนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในงานซ่อมบำรุงหรืองานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถในการจัดการงานอย่างเป็นระบบ, มีความรับผิดชอบสูง, สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ติดต่อเรา 

2991/59-60 ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทร : 02-3760100-3 หรือ 085-4859782 ติดต่อฝ่ายบุคคล Fax: 02-3760110