ลักษณะงาน

 • ดำเนินงานด้านวางแผนการตลาด
 • ดูแลและวางแผนการจัดการสื่อต่างๆใน Social media เช่น facebook ads  และ Google
 • จัดทำ Catalogue และใบราคาสินค้า
 • จัดทำรายการเสนอขายสินค้า
 • รับคำสั่งจากลูกค้า เพื่อออก Performa Invoice และใบสั่งผลิต
 • ประสานระหว่างลูกค้าและโรงงานเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้าที่ลูกค้าต้องการ
 • ประสานงานระหว่างลูกค้า โรงงาน และฝ่ายส่งออกเกี่ยวกับจัดส่งสินค้า
 • ติดตามความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อสินค้า
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  คุณสมบัติ

 • อายุระหว่าง 22-35  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด การขาย บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในด้านการขาย หรืองานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปรับตัวเข้ากับหน้าที่และงานที่หลากหลายได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ด้านการใช้สื่อ Social Media สำหรับธุรกิจ
 • ใช้ E- mail และโปรแกรม MS Office ได้คล่อง
 • มีความสามารถด้านการใช้ Facebook Ads และ Google Adwords จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

ติดต่อเรา

2991/59-60 ซอยลาดพร้าว 101/3 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

โทร : 02-3760100-3 หรือ 085-4859782  ติดต่อฝ่ายบุคคล Fax: 02-3760110