ฮาวายไทยได้รับการรับรองการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM)